Съвети и новини

Назад

Приоритизиране на дългове, когато парите не стигат

Приоритизиране на дългове, когато парите не стигат

Приоритизиране на дългове, когато парите не стигат

ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕТЕ – ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕМ, КОГАТО ПАРИТЕ НЕ СТИГАТ

Когато доходите са достатъчни, нещата са ясни – редът на плащане няма особено значение, защото парите стигат за всичките задължения. Трудностите започват когато трябва да се реши на кого да се плати и кой от кредиторите този месец няма да получи нищо. Най-често срещаният подход е Първият по време печели – който пръв започне да настоява за вноските си след датата на заплатата, той получава и плащане. За останалите остава обяснението, че ето – вече няма пари. Сериозният недостатък на това решение е, че в някакъв момент човек внезапно се сдобива със запор на заплатата или в къщата му се появява съдебен изпълнител защото дължи някаква доста пораснала междувременно сума на кредитор, който не е бил особено настойчив в търсенето на парите си преди това. Или пък му изключват тока и освен самата сметка, вече дължи и такса за вкючване. На пръв поглед изглежда неизбежно – просто за толкова стигат парите. При по-внимателно вглеждане, обаче, се оказва, че дори и когато средствата не стигат за всички, може да се подходи рационално. 

Да светнем лампата в тъмното

Човешката психика е така устроена, че често пъти тревожността и стресът по повод някакъв проблем са по-големи от самия проблем. Това важи още повече в случаите, които са извън зоната на комфорт и предполагат сблъскване с непозната материя или водене на неприятна комуникация. В такива моменти човек иска бързо да приключи цялата разправия – за известно време има някакви пари и плаща на който му се обади или го посети. Когато свършат, започва игнорирането на остатъка от проблема – напомнителните писма се захвърлят някъде, на телефонните обаждания от другите кредитори не се отговаря, а срещите със събирачи се избягват на всяка цена. Това, обаче, въпреки че носи моментно облекчение, всъщност прилича на стоене в тъмна стая, в която влиза малко светлина през процепа под вратата. Затова и първата стъпка за подреждане на дълговете е да се светне лампата и човек да разбере къде всъщност се намира и колко е сериозен проблемът.

Отговор на тези въпроси дава събирането на всички задължения в рамките на месеца на едно място. Да се разглеждат по отделно заемите и комуналните сметки няма особен смисъл – източникът за плащане и на двете групи е един и същ. Затова и събиране на едно място означава да се направи списък с всички дължими суми. За да е наистина полезен, този списък има няколко колони. В първата е месечно дължимата сума, във втората – натрупания до момента дълг в просрочие, в третата – оставащото непросрочено задължение. При заем от 1000 лв. за десет месеца със 100 лв. вноска, по който вече е погасена една вноска, но две са в просрочие, списъкът би изглеждал така: 1) Месечна вноска по заема – 100 лв.; 2) Сума в просрочие – 200 лв.; 3) Остатък за плащане – 900 лв. Ако е забавен наемът, тогава в колоната Остатък за плащане сумата е същата като Сума в просрочие.

НАПРАВИ СИ БЕЗПЛАТНА КРЕДИТНА ОЦЕНКА

Последната колона в списъка е и най-съществената - Какво се случва при просрочие? Популярната нагласа е, че се водят телефонни разговори, обещават се някакви плащания и така до следващия път, т.е. нищо съществено. Реалността, обаче, е различна. Комуникацията с длъжника е само върха на айсберга. Всяка компания, която работи с кредити или отложени плащания има процес за събиране на вземания. Това означава, че съществуват правила какво и в кой точно момент се прави по отношение на длъжника, като за някои действия той разбира след като вече са предприети, като започването на дело, например. Общият принцип е, че нито един дълг никога не се оставя просто да отлежава без нищо да се случва. Най-безобидното е начисляване на наказателни лихви и неустойки, значително по-неприятни са ограничаването на достъпа до услуги (като спирането на тока, например, или проблемно получаване на бъдещи заеми заради лоша кредитна история) и стартирането на съдебна процедура по събиране. Във всички случаи, за да се подредят правилно кредиторите, човек трябва да е наясно какви са последствията от неговото неплащане. Мястото, от което може да разбере е договорите, които е подписал. В договорите за кредит, както и в тези за предоставяне на услуги обичайно има клаузи за възможните действия при просрочие. Ако формулировките там са сложни или неясни, подходящ начин да се разбере е като се свърже със съответния кредитор или доставчик на услуги и просто попита. Чак когато е попълнена и последната колона (т.е. знае се кога какво ще предприеме кредиторът), може да започне рационалното подреждане на плащанията.   

Приоритизиране на дълговете

Самата дума приоритизиране означава даване на предимство, т.е. кой ще е пръв на опашката за плащанията. Логично, първи са тези, които са жизненоважни и просрочието води до неприемливо лишаване от услугата. Това са спешните и важни плащания. Добре е да се има предвид, че спешен не означава този, който е най-настоятелен, а важен – най-голямата институция – кредитор. И двете се отнасят за самия дълг – колко време има до предприемането на действия от страна на кредитора и колко са приемливи тези действия. Типичен пример за спешни и важни е сметката за ток, особено ако е студена зима, като тазгодишната и човек се отоплява с климатик. В този случай просто няма как електричеството да не бъде платено. Имайки предвид собствения си бит и навици, добре е човек да отбележи в списъка този тип задължения. Именно това са плащанията, които трябва да се направят първи. Тук попадат и удръжки от заплатата по запори, ако човек вече си има такива.

В следващата група попадат важните, но не толкова спешни задължения. Това обичайно са такива плащания, при които има още време до предприемането на санкциониращи действия от кредитора, но последствията от тях са също силно нежелани. Тук биха попаднали задължения към хазаите, ако човек живее под наем или просрочена с малко вноски ипотека. Характерно е, че това обичайно са дългове с големи остатъци или периодични плащания за услуги, които се ползват дългосрочно. Такъв тип кредитори са склонни да преговарят и да изчакат, стига разговорът да бъде започнат от длъжника (инициират ли те комуникацията, това означава, че дългът вече е в процедурата по събиране и връщането назад е доста трудно). За този тип дългове е препоръчително човек да се свърже в кредиторите си, да сподели трудностите, които среща и да предложи намаляване на размера на плащанията за известно време, докато финансовото му състояние се стабилизира. Идеята да не се плаща изобщо няма да бъде посрещната с възторг от кредиторите – при големите остатъци е от съществено значение дългът да остане „жив“, т.е. по него да има редовни, макар и минимални плащания. Затова и когато се подреждат задълженията, за тази група трябва да се предвидят редовни, макар и минимални суми за погасяване.

В последната група попадат задължения, остатъците по които са малки, просрочията – също, действията, които кредиторите предприемат са общо взето приемливи и до тях има още доста време. В най-добрия вариант по тези задължения също се правят минимални плащания, но ако парите въобще не стигат, тези кредитори трябва да бъдат уведомени внимателно и подробно за това, че предстои спиране за известно време на погасяването, както и да се изясни въпросът кога или поне при какви обстоятелства плащанията ще бъдат възобновени. Отново е важно длъжникът да е активната страна в тази комуникация, за да демонстрира добросъвестност и да предотврати – доколкото е възможно – влизане в процеса по събиране.

Светло ли е бъдещето?

Приоритизирането на дълговете не решава проблема с това, че парите не стигат. Единственото, което се постига по този начин е, че действията се рационализират и потенциалните щети от емоционалното заравяне на главата в пясъка се ограничават в голяма степен. Във всички случаи, за да се излезе от спиралата на дълговете ще са необходими много повече усилия – от ограничаване на харченето и целенасочено спестяване от оскъдните доходи през удържане на поривите за вземане на още кредити, когато ситуацията започне да изглежда съвсем неприемлива до поддържане на финансова дисциплина дълго време. Резултатите, обаче, си струват – спокойно финансово битие, в което на хоризонта няма никакви събирачи на дългове. А първата стъпка към това е именно подреждане на сегашните задължения, така че погасяването все пак да започне и да бъде разумно и ефективно.   

Още