Съвети и новини

Назад

Потребителско кредитиране - какво е, кога се налага и още полезни съвети

Потребителско кредитиране - какво е, кога се налага и още полезни съвети

Потребителско кредитиране - какво е, кога се налага и още полезни съвети

Какво е потребителски кредит?

Това е най-предпочитаният и популярен вид кредити, който е предназначен да отговори на нуждите на потребителите. Тези нужди могат да са покупка на кола, недвижим имот, техника, покриване на битови разходи и т.н. За отпускането на кредит, кредитоискателят сключва договор с финансовата институция, като се поставя лихва за отпуснатата сума. 

Потребителският кредит е кредит на вноски, който се използва за конкретна цел и се отпуска за определен период от време. Ако имате нужда от голяма сума, е вероятно отпускането на такъв вид финансиране да отнеме време. 

В договора са описани размера на кредита, годишния процент на разходите (ГПР), броя, периодичността и размера на всички плащания и информация по важни правни аспекти.

ГПР основно включва следните разходи по кредита:

 • Лихва - това е сумата, която се заплаща за отпуснатия кредит.
 • Такса за анализ (наричана още „такса одобрение“, „такса за обработване на искането“ и др.) - това обикновено е еднократна сума, която се начислява при сключването на договора.
 • Месечната такса – тя е фиксирана сума, която се изплаща всеки месец през целия период на кредита. 

Какви видове потребителски кредити има?

Потребителските кредити могат да са с и без обезпечение. Те могат да имат различно предназначение и да са с различен срок на погасяване и лихвен процент. Съществуват няколко видове потребителски кредити, които се предлагат от кредиторите:

 • Нецелеви потребителски кредит - той може да е с фиксирана или плаваща лихва.
 • Стоков кредит - предназначен е за закупуването на конкретен продукт и може да се отпуска с или без оскъпяване.
 • Първи заем без лихва - много кредитори стимулират първите си потребители, като има дават възможност за безлихвен заем или преференциални условия за първите няколко месеца от споразумението. 
 • Бърз кредит - тези кредити имат улеснен процес на кандидатстване. За няколко минути можете да разполагате с необходимата сума. Тук е добре да вземете под внимание размера на лихвата и да заложите на доказана финансова институция. 

Кога се налага да кандидатствате за потребителски кредит?

Не винаги това, с което разполагате е достатъчно, за да покриете нуждите си. В същото време не е необходимо да отлагате твърде дълго за нещата, от които се нуждаете. Възможно е да се случи да имате и неотложни разходи. За да бъдат максимално полезни, финансовите институции предлагат различни потребителски кредити. Ако сте добре информирани и спазвате условията на договора си, няма защо да се притеснявате. Всъщност най-важното от всичко е да изберете достоверна финансова институция, която да Ви предложи най-изгодните условия.

Полезни съвети за потребителските кредити 

 • Ако се нуждаете от време за размисъл, не бързайте

След като бъдете одобрени за потребителския кредит, кредиторът изготвя договор за Вашето споразумение, в който са описани всички условия. Вие обаче не сте длъжни да подпишете веднага. Можете да попитате за срока, в който трябва да вземете решение дали да приемете. Обикновено този срок е в рамките на 14 дни, през които институцията няма право да изменя условията на договора. 

 •  Четете внимателно условията на договора

Колкото по-информирани сте, толкова по-добре. Затова винаги четете всичко, описано в договора, който сключвате с финансовата институция, без значение каква е тя. Проучете какви са предложенията и на други фирми и изберете най-изгодното за Вас. Ако има точки по договора, които не са Ви е напълно ясни, питайте. Добър вариант е и да потърсите съвет от специалист в областта. Накратко, бъдете сигурни под какво се подписвате. 

 • Ако кредитът Ви е с плаващ лихвен процент

Потърсете информация в договора си относно плаващия лихвен процент и се уверете, че сте разбрали всички условия. Тези за лихвата са от особена важност. В договора трябва да бъде посочено колко често, при какви условия и как се изменя лихвения процент, а банката е задължена да уведомява клиента си предварително за промените.

Можете ли да погасите задълженията по кредита си предсрочно?

Ако се сдобиете с допълнителни финанси и искате да погасите заема си предсрочно, имайте предвид, че имате пълното право на това. Според Закона за потребителския кредит, можете изцяло или частично да погасите заема си. Това действие не подлежи на обезщетение или неустойка в тези случаи:

 1. при потребителски кредит без фиксиран лихвен процент;
 2. ако сте изтеглили овърдрафт;
 3. договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

Ако заемът е с фиксирана сума или случаят не е някой от изброените, кредиторът има право да заяви обезщетение за разходите си поради предсрочното погасяване на кредита.

За да погасите заема си е необходимо да подадете заявление за предсрочно погасяване чрез онлайн банкиране или в офис на финансовата институция.

Проверете своята кредитоспособност

Scorify предлага една изключително полезна и бърза услуга за определянето на Вашата финансова оценка или иначе казано, каква е вероятността да Ви бъде отпуснат заем от заемодателите. При извършването на пълна scorify кредитна оценка получавате документ, който съдържа следната информация за кредитния Ви рейтинг, 

 • кредитен рейтинг, който е резултат от кредитната Ви история съгласно Централния Кредитен Регистър (ЦКР) на БНБ; 
 • вероятността (в проценти) да получите кредита, който сте заявили, че имате намерение да вземете. Също така и кратки съвети, които Ви насочват в какъв вид кредитна институция бихте могли да го получите; 
 • данните Ви от ЦКР в оригиналния им вид, придружени с кратко резюме на кредитната Ви история; 
 • описание на терминологията, с която борави БНБ и която се съдържа в данните Ви; 
 •  обяснение на кредитната Ви история в ЦКР;
 •  кратък анализ на финансовото Ви състояние според официални източници.

Имате възможност и да получавате автоматични анализи с нашата абонаментна услуга за проверка на кредитен рейтинг на много изгодна цена.

Още