Съвети и новини

Назад

Потребителски или жилищен кредит?

Потребителски или жилищен кредит?

Потребителски или жилищен кредит?

По-голямата част от българите закупуват своите жилищa чрез лични спестявания и заем от банкова институция. Обикновено процесът протича така: първо избират имота, който желаят да закупят, определят се всички останали разходи за прехвърлянето му,  след това се насочват към избор на финансова институция и избор на вида на финансирането. Ако и Вие вече сте на последния етап от изброените, вероятно един от въпросите, който най-много Ви интересува е “Какъв вид заем да избера - потребителски или жилищен?”. В този материал ще разгледаме подробно какво представлява всеки един от тези заеми и какви са разликите между тях, за да Ви помогнем да вземете своето решение. 

Ипотечни кредити - каква е тяхната същност?

Ипотечният кредит е заем, който е обезпечен чрез недвижимо имущество. Най-често хората свързват ипотеката с покупка на жилище, но това не е единствената цел, за която може да се обезпечи с имот даден заем. Възможно е чрез ипотекиране на имот да се изтегли заем с цел покупка на автомобил, ремонт на жилище или друга нужда. 

Какви видове ипотечен кредит има?

Според това дали банката ще се интересува за какво точно ще похарчите заема си, ипотечните кредити се делят на два вида:

  • Целеви ипотечен кредит
  • Нецелеви ипотечен кредит

Според типа обезпечение видовете ипотечни кредити биват:

  • Жилищен кредит - когато обезпечението е самият имот, за който е заемът;
  • Ипотечен кредит - при случаите, в които обезпечението е чрез друг имот.

Какво представлява жилищният кредит?

Жилищният кредит е специално предназначен за закупуване на недвижим имот. Ето защо бива наричан още и целеви ипотечен кредит. При него за обезпечение се предоставя самият имот, който клиентът иска да закупи. При одобрение и сключване на договор финансовата институция превежда отпуснатата сума директно на продавача на имота.

Потребителски кредит обезпечен с ипотека - какво точно е това?

За разлика от жилищния кредит, който е предназначен за закупуване на  жилище, потребителският кредит може да бъде с цел покриване на битови разходи, закупуване на автомобил или за покриване на други лични или семейни нужди. В този вариант заемът отново е обезпечен със стойността на недвижим имот, който обаче може да не е същият, който закупувате. В някои случаи можете да предоставите и за обезпечение имот, който не е на Ваше име. Тогава институцията, която отпуска кредита, не се интересува защо точно искате да получите сумата, затова и тези кредити се наричат още нецелеви. Този вид заеми могат да имат плаваща или фиксирана лихва.

Накратко нецелевите ипотечни кредити са потребителски кредити с имотно обезщетение, които институцията може да отпусне и на физическо лице за различни негови нужди. И тъй като този потребителски кредит е обезпечен с недвижим имот, имате възможност да бъде отпусната по-голяма сума.

Каква лихва може да има ипотечният кредит?

Лихвата на ипотечния кредит може да бъде фиксирана или плаваща. 

Особености на фиксираната лихва при ипотечните кредити

При този вид кредити фиксираната лихва може да бъде само за определен период от време, тъй като размерът на сумата е голям и периодът на изплащане е твърде дълъг. Предимството на фиксираната лихва е, че предварително знаете каква е месечната Ви вноска за договорения период. Тя не зависи от промяната на пазарния индекс, което означава, че няма как да стане по-висока. От друга страна, няма и как да стане по-ниска. 

Особености на плаващата лихва при ипотечните кредити

Както подсказва и самото име, плаващата лихва се променя, като това зависи най-вече от представянето на индекса на пазара. В този случай има вероятност да се възползвате от по-ниски стойности на лихвения процент.

Каква сума може да Ви бъде отпусната?

Сумата, която кредиторът ще Ви отпусне зависи най-вече от стойността на имотът, който ипотекирате. Като цяло може да се каже, че финансовите институции отпускат по-лесно жилищни кредити от нецелеви ипотечни кредити. В повечето случаи при ипотечните кредити се изисква и самоучастие на кандидата, като сумата, която можете да получите може да стигне до 85%.

Има вероятност да получите преференциални условия от финансовата институция в следните случаи:

  • ако сте с някоя от следните професии: доктор, адвокат, военен и т.н.
  • ако сте лоялен клиент на финансовата институция и сте били редовен в изплащането на предишни заеми;
  • ако работите във фирма, която институцията одобрява;
  • ако сте държавен служител.

Можете предварително и лесно да проверите доколко е висока Вашата кредитоспособност и да планирате какъв вид кредит Ви е необходим, като заявите това изцяло онлайн. Чрез услугата ни пълна Scorify оценка ще получите актуалната информация за кредитния Ви статус и текущите Ви задължения. За да Ви ориентираме по-добре и да Ви помогнем, сме направили анализ на финансовите Ви задължения и сме включили препоръки как да ги управлявате успешно.

Ние препоръчваме да следите кредитния си рейтинг, дори и да не възнамерявате да взимате заем в момента. Той ще Ви помогне да планирате живота си така, че да получите това, което Ви е необходимо в точното време. Предлагаме и възможност за абонамент, за да имате постоянен достъп до актуалното състояния на кредитния си рейтинг. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез имейл questions@scorify.bg или като ни се обадите на посочените телефони в раздел контакти на интернет страницата ни.

Още