Съвети и новини

Назад

Какво да очаква бизнеса и потребителя през 2022?

Какво да очаква бизнеса и потребителя през 2022?

Какво да очаква бизнеса и потребителя през 2022?

Какви са очакваните условия за бизнеса и какви са прогнозите за развитието на икономиката?

Прогнозата за българския пазар и икономика за 2022-ра е зависима както от развитието на пандемията, така и от действията на Сащ и Европейският съюз.

В световен план се очаква по-голямата част от страните да изпълняват успешно ваксинационните кампании, което да доведе до отпадане на голяма част от мерките. Това от своя страна ще доведе до отпускане на ограниченията в доставките и възобновен растеж на икономиката.

В тази статия ще отбележим основни точки за развитието на българската икономика, които биха били интерес за бизнеса и потребителите.

Какви са прогнозите за българската икономика и пазар за 2022-ра година?
Цените на стоките ще растат
През 2022 год. се очаква стоките да продължат да поскъпват, включително и цената на енергията. Това ще се дължи най-вече на очакваното възстановяване на икономиката на страните и възобновеното търсене на стоки и суровини. Тъй като доставките вероятно ще бъдат все още затруднени, основните суровини като природния газ ще продължат да поскъпват.
Очаква се БВП да се покачва
През изминалата 2021-ва година България отбеляза ръст на БВП в сравнение с 2020-та година - 3,25%. През настоящата 2022-ра и следващата година се очаква отново растеж с между 4,25% и 4,5 на сто. Тъй като най-вероятно износът ще бъде раздвижен, прогнозите са за по-голяма икономическата активност, подем при инвестициите и подкрепа от фондовете. Освен това експертите смятат, че частното потребление също ще се повиши.

Ръст на инфлацията
Инфлацията и през 2022-ра година ще продължи да расте, като според икономистите тя ще е и по-продължителна, а средната й стойност ще е около 6%. Основните причини за това продължават да са свързани с високите цени на енергоносителите и нарушенията във веригите на доставки. Въпреки всичко е възможно значително забавяне на инфлацията до под 1%. Това обаче е по-вероятно да се случи, ако предложенията за спад на цените в евро на цената на петрола, станат реалност.
Създаване на работни места
Ако Covid кризата постепенно бива овладяна, голяма част от ограничителните мерки ще бъдат отменени. По този начин ще се създадат условия за повече работни места. Очакванията са броят на заетите да се увеличи с над 1%, като през 2023-та този процент ще продължи да расте. За съжаление, тези стойности все още няма да достигнат ситуацията в страната през 2019 година, преди появата на Covid-19.
Прогноза за кредитите

В сравнение с 2020-та година през 2021-ва година се забелязва увеличение с повече от 1% на отпуснатите заеми. Прогнозите са кредитите в частния сектор да продължат да нарастват до края на 2023. Причината за това е засилването на пазара на недвижими имоти, който се очаква да продължи да се развива успоредно с инфлацията. Също така ниските лихвени проценти и облекчени условия за отпускане на заеми, ще стимулират потребителите да потърсят допълнително финансиране от институциите.

Вероятно подкрепата за бизнеса от българската държава ще го стимулира допълнително, а също така това ще помогне за по-лесното отпускане на заеми. Банковите институции смятат, че потребителите освен, че ще кандидатстват за кредити, в същото време голяма част от тях ще депозират парите си, като това ще продължи до към края на 2022-ра.

Прогнози за инвестиционния пазар

През 2022-ра и 2023-та с развитието на ваксинацията и общия имунитет, ще намалее нуждата от подкрепа от държавата за справяне с кризата. Също така през тази година публичните разходи ще се увеличат, поради очакваната подкрепа по програмата “Следващо поколение ЕС”. Тази подкрепа ще възлиза на около 10% от БВП през следващите 5 години.

Ако всичко се развива спрямо прогнозите, държавният дълг ще спадне под 40% от БВП до 2023-та година.

Пазарът на недвижими имоти

През 2021-ва година имаше изключително висока активност на пазара на недвижимите имоти. Завишените цени на жилищата са причина хората все повече да се опасяват от спукване на образувания балон. Въпреки това прогнозите са през 2022-ра година жилищата да поскъпнат с 10-12%.

Наблюдава се и засилване на интереса към закупуване на земеделска земя и сравнително ниско предлагане. Това е предпоставка цените в този сектор също да вървят нагоре. Според Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) средната цена на земеделската земя през 2021 година достигна 1252 лв. за декар, а средната рента - 57 лв. Ако държавата провежда правилната политика и няма нова епидемична вълна или друг вид значими отрицателни събития се очаква повишение с няколко процента през 2022-ра.

Всички тези прогнози е вероятно да бъдат реализирани, ако ваксинацията продължи да расте и държавата успява да стабилизира икономиката си. Изброените очаквания на икономистите всъщност представят една относително позитивна развръзка на събитията. Разбира се, появата на нов щам на вируса може да обърне развитието в съвсем различна посока.

Още