Съвети и новини

Назад

Как се промени семейният бюджет последните 100 години

Как се промени семейният бюджет последните 100 години

Как се промени семейният бюджет последните 100 години

Въпреки че така често споменаваните напоследък семейни бюджети с прилежащите им екселски таблици и приложения за телефони изглеждат като нещо наскоро измислено, концепцията е доста стара и отдавна популярна. В началото на 20 в. готварските книги у нас са били не просто списък с рецепти, а цялостна насока как семейтвото да се справя с домакинството си – начина на подреждане на жилището през пазаруване и готвене до стандарти за развитие на децата. Неразделна част от всичко това са били и семейните бюджети. В една от Готварска книга с полезни съвети за младата домакиня от 1927 г. подобаващо внимание е отделено на управлението на семейните финанси. Какво пише там?

Разделът, посветен на бюджета започва с кратко разяснение на основните принципи – че за финансовото добруване на семейството са еднакво важни както сметките (т.е. за какво вече са похарчени наличните пари), така и планирането на разходите (т.е. бюджетът). За по-добро разбиране сметките, са наречени „финансова история“, а бюджетът – „финансово пророчество – какво ще се случи в бъдеще“ и са сравнени с другите фактори за семейно щастие като „мира в дома, апетитните ястия и веселия темперамент“. Този подход всъщност кореспондира на разясняването на термини и основни принципи в управлението на личните и семейни финанси, с което започва почти всеки текст за начинаещи, посветен на тази тема.

За да бъдат мотивирани домакините да се захванат със сметки и бюджетиране, са изтъкнати трите основни предимства на този подход:

  • че по този начин в семейството е съвсем ясно какво е получено срещу похарчените пари – спестявания, жилище и текущи разходи или пък „гощавки, балове и други развлечения“, чиято обща стойност може да е равна на вноската към банката (явно кредитирането е било масово разпространено и тогава);
  • че само въз основа на разходите за предходния период може да се изготви реалистичен бюджет за предстоящите месеци, защото – както се твърди – „най-ефикасната икономия е тази, която се постига чрез безболезнено намаляване или съкращаване на някои разходи“;
  • че сметките и бюджетът премахват финансовите спорове и недоразумения в семейството – при въпроси от страна на съпруга за това къде са отишли парите, отговорът е в сметките.

Не трябва да се забравя, че все пак става въпрос за 20-те години на миналия век. Работещите жени със собствени доходи или семейства, в които и двамата съпрузи работят са били изключителна рядкост. Обичайно омъжените жени са били домакини и са се занимавали именно с това – поддържане и управление на домакинството. От тази гледна точка ясните разходи, доброто планиране и липсата на конфликти с партньора са били основните причини да се прибягва до бюджети, т.е. начин да се осигури безметежно текущо живеене. В днешно време основният мотивационен фокус сякаш е върху контрола, целите и смисъла – т.е. не толкова как точно живея сега, а какво ще постигна в бъдеще. Въпросът с контрола върху собствените пари въобще не е тема преди сто години – сякаш никой не поставя под съмнение факта, че всеки взема обмислени решения. Днес голяма част от усилията по бюджетиране и харчене са свързани с придобиване отново на независимост от една твърде изкушаваща към потребление среда – не само като предлагане на апетитни стоки и услуги, но и като възможности за задлъжняване и живеене доста над границата на собствените средства. Крайната цел като нещо значимо, случващо се в момент в бъдещето също е интересна промяна на фона на живеенето тук и сега, характерно за времето преди сто години. Не е ясно дали са свързани, но е факт, че стресът и тревожността днес са нараснали в значителна степен. Да се мисли за бъдещето е похвално, но животът всъщност е настоящия момент и пренебрегването му води до непрекъснато усещане за неудовлетвореност. Затова може би има смисъл да се намери баланс между желаното състояние на финансова независимост или притежание и фокусирането върху настоящия момент като единствен, в който наистина живеем.

Съветите към младите домакини продължават с изясняване на техническите въпроси на воденето на сметки и бюджетирането – сметководните книги и бюджетни таблици. Всъщност предлаганият метод е доста времеемък: всеки от съпрузите трябвало да има малко тефтерче, в което да вписва разходите, направени през деня. Вечерта ги прехвърляли в месечната сметководна книга, а в края на всеки месец ги обобщавали в годишната. Общо взето доста писане и смятане е било нужно преди сто години. Промяната за това време е свързана най-вече с опростяване на техническата част – готови таблици (като тази) и много приложения за телефони и таблети. В същността си перата и в бюджета, и в сметките не са се променили особено – храна, облекло, наем, осветление, отопление, вода, застраховка, данъци, благотворителност. Впечатление прави, че застраховките вероятно са се ползвали повече от сега, както и присъствието на дарителството като съвсем стандартен месечен разход.

Препоръките за бюджетиране започват с доста мъдрата констатация, че универсален метод не съществува, дори когато става въпрос за семейства с еднакви доходи и еднакво обществено положение. Как би трябвало да изглежда бюджетът и тогава, и сега зависи от характеристиките на самото домакинство – „схващанията за личния живот и амбициите, местните условия, броя и здравословното състояние на членовете на домакинството“. Общите препоръки, обаче, са едни и същи за всички – че колкото по-малък е общият доход в семейството, толкова по-малко пари трябва да отиват за лукс и развлечения и че по 1/10 от доходите трябва да отиват за застраховка и за влог в някоя банка, който се използва само в случай на „злощастие“. Препоръчителните проценти, които да се спестяват и които да се използват за погасяване на дългове вече са различни, но принципът си е останал същия – разполагане според възможностите, пари за черни дни и разумна употреба на наличното.

По отношение на спазването на бюджета, особено внимание се обръща на необходимостта от стриктно придържане към него. В детайли е обяснено, че ако някой разход надвиши бюджетираната сума, друг разход трябва да се намали със същото количество пари. Изглежда, че това е най-съществената разлика с настоящия момент – на никой тогава не му е хрумвало да задлъжнява, за да изкара месеца или за да си купи нещо, за което няма пари. Затова и заключението в раздела с бюджета звучи така: „Разумно планиран и съблюдаван, бюджетът е едно голямо удобство за правилното разпределение и изразходване на приходите и за максимално използване на благата от живота“. А това е истински актуално, дори и сто години по-късно.

НАПРАВИ СИ БЕЗПЛАТНА КРЕДИТНА ОЦЕНКА

Още