Съвети и новини

Назад

Как и къде да проверим имаме ли кредит

Как и къде да проверим имаме ли кредит

Как и къде да проверим имаме ли кредит

Има един сигурен начин да разберете дали имате кредит – да направите проверка в Централния кредитен регистър (ЦКР).

И ако не знаете какво точно представлява той, защо да търсите в него и как да откриете нужната Ви информация, четете надолу.

Какво е ЦКР

Регистърът представлява информационна система към Българската народна банка (БНБ), на която банките, финансовите институции и др. дружества предоставят информация за всеки кредит, който клиент (независимо физическо или юридическо лице) е взел от тях.

Тези организации са длъжни да подават данни за предоставените заеми на ЦКР, което го превръща в надежден източник при проверка на собствените Ви дългове. Ако имате такива, те по всяка вероятност ще са вписани в него.

Как да направите проверка дали имате кредит в ЦКР

Съгласно действащото законодателство всяко лице има право да получи справка за кредитната си задлъжнялост в регистъра.

За по-голямо удобство БНБ предоставя две възможности за това:

• Чрез писмено заявление;

• Онлайн.

В първия вариант трябва да подадете заявлението на място в Народната банка. В него трябва да посочите своите лични данни, както и начина, по който желаете да получите информацията – лично или по пощата. При депозирането на молбата ще се изисква да се идентифицирате с документ за самоличност.

Не е задължително да го направите самите Вие. Заявлението може да се подаде и от упълномощено от Вас лице. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено.

Ако предпочетете да ползвате интернет, искането се подава през сайта на БНБ. За целта ще Ви е нужно квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), който да съдържа Вашето ЕГН. Може да се сдобиете с такъв от доставчик на удостоверителни услуги. Идентифицирайте се с него на страницата на банката и следвайте стъпките, през които Ви превежда системата.

Проверка за юридическо лице може да се извършва само от лице, което има право да го представлява, или отново от упълномощено от него такова.

Колко струва да направите проверка за кредит в ЦКР

Банката предоставя няколко възможни срока, в които да получите търсените данни. Всеки от тях определя и различна цена на услугите. Предоставянето на информация по физически и електронен път се заплаща различно:

Срокове за получаване резултатите 

Срок

Цена хартиен носител

Цена електронен път

До 4 работни часа

20 лв.

10 лв.

До 24 часа

10 лв.

5 лв.

До 7 работни дни

2 лв.

1 лв.

До 14 работни дни

Безплатно

Безплатно

 

Цените важат за проверки за кредит на едно лице и се заплащат предварително.

Заключение

БНБ предоставя различни възможности за извършване на проверка за наличие на кредит. Изберете най-удобния за Вас вариант на база ресурсите, с които разполагате.

А знаете ли, че може да използвате данните от ЦКР, за да научите как изглеждате в очите на банките и финансовите институции? А също и какъв е шансът да получите заем?

Това става с изготвени от анализатор кредитни оценки. Тествайте тази опция с безплатна такава от Scorify.bg

Още