Съвети и новини

Назад

Как да направим онлайн справка в ЦКР

Как да направим онлайн справка в ЦКР

Как да направим онлайн справка в ЦКР

Независимо каква е причината, поради която сте решили да направите справка за своите задължения в Централния кредитен регистър (ЦКР), идеята Ви е добра.

И е много удобно, че той позволява да проверите своята кредитна история онлайн. Нужни са само няколко прости стъпки.

Прочетете надолу, за да видите кои са те.

Какви са стъпките за онлайн справка в ЦКР

За да получите достъп до данните от регистъра, трябва да направите следното:

• Да се сдобиете с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

• Да влезете в сайта на БНБ и да подадете заявление там;

• Да заплатите за услугата, в случай че искате да получите данните в срок, по-кратък от 14 дни.

Електронният подпис

При предоставяне на заявления онлайн също се изисква да се „разпишете“. За това служи електронният подпис.

Чрез него Вие се идентифицирате и се ограничава възможността от злоупотреба с личните Ви данни.

С КУКЕП може да се сдобиете от някои от доставчиците на удостоверителни услуги в България. Ще ги откриете лесно в интернет.

Сайтът на БНБ

След като разполагате с електронен подпис, влезте на www.bnb.bg, за да направите проверката. На заглавната страница изберете „Регистри и услуги“ от хоризонталната лента с менюта. Кликнете на „Електронни административни услуги“ от полето вляво, а после на „Информация за кредитна задлъжнялост“ под него. Финално натиснете „Подаване на заявление за информация от ЦКР“ вдясно на екрана.

Сега ще е нужно да използвате КУКЕП. След успешното удостоверяване на неговата валидност на сайта ще се зареди формата за заявление за онлайн справка от ЦКР. Попълнете своите лични данни, като обърнете внимание, че полетата, отбелязани със звездичка, са задължителни.

Цената на услугата

В полето „Срок за изпълнение“ имате четири опции, всяка от които има своя индивидуална цена:

• до 4 работни часа – 10 лв.;

• до 24 ч. – 5 лв.;

• до 7 работни дни – 1 лв.;

• до 14 работни дни – безплатно.

След като изберете срока, в който искате да се сдобиете с онлайн справката от ЦКР, системата ще Ви отведе към форма за плащане, а след като заплатите, ще получите входящ номер на заявлението си.

Как да използвате данните от справката за кредитни оценки

Проверката е много полезна, за да сте наясно с шансовете да получите заем от банкови и небанкови институции.

Доверете се на анализатор да я направи за Вас и да Ви изготви кредитна оценка. В този случай няма да е необходимо да минавате изброените стъпки, нито ще трябва да се опитвате сами да тълкувате данните. Ще получите яснота къде стоите за кредитодателите и стратегия за действие, в случай че сте в неприятна ситуация поради просрочия.

За да добиете представа какво може да очаквате, направете си безплатна кредитна оценка на Scorify.bg.

Заключение

Онлайн справка в системата на ЦКР може да се направи сравнително лесно и бързо. Възползвайте се от тази възможност и използвайте информацията, за да разберете как Ви виждат фирмите за кредити. Ако трябва – и за да изготвите стратегия, която ще Ви помогне да получите заем. А с това – и добро бъдеще.

Още