Съвети и новини

Назад

Банка за бедни, от Бангладеш до нобеловата награда част 3

Банка за бедни, от Бангладеш до нобеловата награда част 3

Банка за бедни, от Бангладеш до нобеловата награда част 3

Грамийн версия 2.0

В основата на голямата промяна, осъществена в периода между 1999 и 2003 г., е връщане към първоначалната философия, че бедните винаги погасяват задълженията си. Затова новият подход към заемите е по-голяма гъвкавост, която да дава възможност за изплащане, дори и със забава. Това е момента, в който заемите се редуцират до три вида – за предприемачество с 20% лихва, за жилище с 8% и за образование с 5%. Всички заеми стават с продължителност до една година и се изплащат на равни седмични вноски. Кредитополучателите, които по някаква причина не могат да погасяват съгласно този план, могат да преструктурират заема си в т.нар. гъвкав кредит, което им позволява да удължат срока над година и да намалят размера на вноските си (негативните последствия са заличаване на кредитната история и стартиране от най-ниското ниво на заеми при следващо кандидатстване за нормален кредит, което доста силно ограничава възможностите за развитие на предприемачите). В първоначалнния вариант на правилата на банката, забавилите плащанията си губят право да ползват заеми, заедно с цялата си кредитна група. След въвеждането на тази промяна се оказва, че хората, възползвали се от гъвкави кредити, не просто не отпадат от Грамийн системата, а в крайна сметка погасяват много по-бързо и  акуратно от очакваното. Дългосрочното последствие е, че общото количество погасени заеми отново достига 98%, а гъвкавите заеми са около 2,5% от кредитния портфейл.

Въпреки, че броят на кредитните продукти намалява, в реформираната версия на банката се появяват принципно нови продукти – пенсионен фонд и застраховки. Всички със заеми над 138 долара правят ежемесечни вноски в размер на 86 цента за период от десет години, като след изтичането му, започват да получават плащания, подобни на пенсия. Затраховките пък са за случаите на смърт на кредитополучателя – тогава неплатеният заем се опрощава, а роднините – вместо да плащат непогасената сума - получават натрупаната по застрахователната сметка главница.

В последствие Грамийн се диверсифицира още и днес под същото име работят и кредитна организация за земеделци, лизингова компания, телекомуникационен оператор, софтуерна компания, обучителни организации, текстилна компания, ИТ парк и много други. Всички те са независими една от друга организации, общото между които е, че целевите клиенти са едни и същи.

Една от най-екзотичните инициативи на банката в последните години са заемите за просяци. Програмата стратира през 2003 г. и за разлика от традиционните заеми, в този случай не е необходимо формирането на кредитна група. Кредитът се отпуска не на база някаква налична, макар и изключително малка предприемаческа дейност, а въз основа на потенциала за работа на кандидата. Сумите са малки – средно около девет долара, най-често за мрежи за комари, одеала или топли дрехи, а самите заеми са безлихвени. Погасителният план е гъвкав, така че заемополучателите плащат, когато могат. Интересното в програмата са другите два нейни компонента – стоките на изплащане и менторството. Банката сключва споразумения с местни търговци да дават стока на изплащане на просяците, която те да предлагат от врата на врата на малко по-високи цени и чак след продажбата й да я платят на търговците (ако все пак откраднат стоката, банката поема ангажимента да я плати). В същото време членове на кредитните групи – традиционните клиенти на Грамийн банк – стават ментори на просяците и им помагат със социалното включване. Влизането в програмата не предполага отказ от просенето, но след известно време повечето просяци не просто погасяват заемите си, но и преминават към занимания с дребно предприемачество.

НАПРАВИ СИ БЕЗПЛАТНА КРЕДИТНА ОЦЕНКА

След няколко години на безметежно съществуване, по време на които основателят на банката получава Нобеловата награда, през 2010 облаците отново се сгъстяват, този път заради отношенията между Мохамед Юнус и министър-председателката на Бангладеш Шейх Хасина. Срещу Юнус са заведени няколко дела за злоупотреби, като съдът в нито един от случаите не го намира за виновен. Следва отстраняването му от Грамийн банк тъй като е надхвърлил допустимата възраст от 60 години за заемането на такъв пост. Въпреки, че от банката се получава официално потвърждение, че оставането му е желано, след серия от обжалвания Върховният съд го отстранява окончателно. Няма официално обяснение за атаките, местни анализатори твърдят, че целта им е да се предотврати влизането му в политиката, с което с лекота би отстранил министър-председателката поради огромната си известност.

В последните десет години Мохамед Юнус се занимава с популяризиране на идеята за социален бизнес. Става въпрос за създаване и развиване на бизнес, чиято цел не е печалба, а решаване на социално значим проблем, най-често – справяне с безработицата. Социалният бизнес генерира печалби (това го прави устойчив), но не разпределя дивиденти – всичко спечелено се реинвестира. Според обясненията на самия Юнус, човек стартира бизнес, за да изкарва пари и наемането на хора е страничен ефект. При социалния бизнес наемането е самата цел. Първият му успешен проект в тази област е завод на Данон в Бангладеш. Съдейки по все по-набиращото популярност в последно време социално предприемачество, усилията му са пожънали успех. А Грамийн банк продължава да работи и да се бори с бедността, след като вече промени из основи начина, по който светът гледа на кредитите и на бедните заемополучатели.  

Прочети "Банка за бедни"  част едно и част две.

РАЗБЕРИ КАК ТЕ ВИЖДАТ БАНКИТЕ

Още