Пълна Scorify оценка

Пълната scorify кредитна оценка е платена услуга. От Ваше име ние достъпваме кредитния регистър и на база информацията за Вас, както и отговорите Ви на зададените от нас въпроси, изготвяме пълната Ви scorify кредитна оценка. Като резултат вие получавате:

1. Обобщен резултат на Вашата кредитна оценка; Person
2. Описание на резултата, както и в коя група попадате;
3. Вероятност да получите исканият от Вас кредит;
4. Информация за предоставените от Вас данни;
5. Данни от Централен кредитен регистър (ЦКР);
6. Информация за банкови задължения;
7. Информация за небанкови задължения;
8. Описание и разяснение на Вашето ЦКР;

Получавате всичко това в документ, изготвен за Вас.

За завършване на пълната кредитна оценка е необходимо да отговорите на още няколко въпроса, свързани с достъпа ни до информация за Вас от официални източници, които ще ни помогнат да изготвим по-детайлна и полезна за Вас оценка. Времето, необходимо за попълване е около 1 минута за следните въпроси:

1. Вашето ЕГН
2. Вашият личен мобилен номер
3. Трудов стаж на текущата Ви работа?
4. Номер на лична карта
5. Снимка на вашето лице* 

*Следвайки най-новите технологи, разработихме собствено решение за Face Recognition 

Всички подадени от Вас данни се съхраняват на защитени сървъри и се използват само от нас, за целите на изготвянето на кредитния Ви рейтинг и оценка, в съответствие с правилата за сигурност за този вид услуги и съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Scorify кредитна оценка е базирана на декларираните от Вас данни плюс данни от ЦКР на БНБ.

Всеки заслужава да се чувства уверен в своите финанси!

Какво ще получите като информация от вашата пълна кредитна оценка:

 

  1. Вашата лична кредитна оценка, която включва следната информация :
     

-        Кредитна оценка – рейтинг и къде попадате спрямо потребителите на сайта ни*.

-        Информация за това как ви виждат банковите и небанкови институции.

-        Препоръки и съвети базирани на вашият профил

  1. Как изготвихме вашата кредитна оценка със следната информация:
     

-        Какво представлява кредитната оценка

-        Как се изготвя кредитната оценка

-        Какъв модел използваме за изготвянето на оценката ви

-        Информация какви данни сме използвали за вашата оценка

  1. Обобщени данни от ИС на ЦКР на БНБ
     

-        Информация за вашите банкови кредити и задължения

-        Информация за небанкови кредити и задължения

-        Остатъчен срок по вашите кредити

-        Типове кредити

  1. Речник на използваните термини и описания

-        Подробно разяснение на отделните таблици от вашата оценка

-        Речник на използваните термини

 

*Ние не публикуваме и не споделяме вашата лична информация в това число и кредитната ви оценка.   

Какво казаха потребителите ни:

"При нужда от кредит без да ходя, да чакам дали ще ме одобрят… ще си знам!"

"В белите държави кредитният рейтинг е много важен! Той се повишава ако си редовен платец."

"Когато ти откажат да не се чувстваш обиден, без да знаеш защо"

"Аз искам да знам, за да мога да ги притисна в банката. Ще имам база!"

"Когато говореха за измами от служители на банки и откраднати данни, е хубаво да се провери"

"Така може да разбереш дали с изтеклите данни от НОИ, някой не е взел кредит"

Отговори на Вашите въпроси:

При извършването на пълна scorify кредитна оценка Вие получавате документ, който съдържа следната информация: 

  Кредитен рейтинг. Той е подобен на този от кратката оценка, с тази разлика, че освен данните, които Вие сте декларирали, съдържа в себе си и резултата от кредитната Ви история съгласно Централния Кредитен Регистър (ЦКР) на БНБ; 

  Вероятността (в проценти) да получите кредита, който сте заявили, че имате намерение да вземете. Също така има и кратки съвети, които Ви насочват в какъв вид кредитна институция бихте могли да го получите; 

  Данните Ви от ЦКР в оригиналния им вид, придружени с кратко резюме на кредитната Ви история; 

  Описание на терминологията, с която борави БНБ и която се съдържа в данните Ви; 

  Обяснение на кредитната Ви история в ЦКР.

  Кратък анализ на финансовото Ви състояние според официални източници.

Имайте предвид, че пълната оценка е подробен документ, който предоставя пълна информация за Вашата кредитоспособност в момента и в дългосрочен план.

Абонаментът представлява еднократна заявка за многократни проверки.

При избор на абонаментен план и заплащане на съответната такса всеки месец в рамките на заявения период, ще бъде извършена автоматична кредитна оценка.

Тази кредитна оценка ще бъде извършвана винаги на датата, на която сте се абонирали за услугата. Документът с Вашите резултати ще Ви бъде изпращан по имейл, а също и ще бъде достъпен по всяко време на сайта в секция Моите заявки.
Пример:

  Избирате абонамент за 6 месеца.
  Заплащате услугата.
  Първата проверка се извършва и резултатите Ви се предоставят до няколко минути.
  След това, всеки месец (в рамките на 6 месеца) на същата дата се извършва проверка в ЦКР, изчислява се кредитния Ви рейтинг и резултатът се изпраща по имейл.
 

Услугата „Абонамент“ е много подходяща за Вас в случай, че имате активни кредити и желаете да следите как се изменят Вашите задължения и кредитната Ви история като цяло.

Особено важно е да проследите как евентуално закъснение по погасяването влияе върху Вашата оценка.

Информация за абонаментните планове е предоставена в раздел Цени и услуги.

Scorify кредитна оценка се базира освен на декларираните от Вас данни, също така и на данни от ЦКР на БНБ. Получавате пълен анализ на Вашата кредитоспособност, който от своя страна показва вероятността да Ви бъде отпусната желаната от Вас сума под формата на кредит. Имате възможност да получавате автоматични анализи с нашата абонаментна услуга на значително по- ниска цена.

Безплатната ни scоrify оценка е базирана само на декларираните от Вас данни и верността на резултата зависи от верността на подадените от Вас данни.

Провери цените тук

Ние сме обобщили актуалната информация за кредитния Ви статус и текущите Ви задължения. За да Ви ориентираме по-добре и да Ви помогнем, сме направили анализ на финансовите Ви задължения и сме включили препоръки как да ги управлявате успешно.

Нашият анализ се основава на официалната налична информация от Централен Кредитен Регистър (ЦКР). Кредитната оценка е на база статистическа информация от ЦКР. Важно е да знаете, че ние не носим отговорност за грешно подадена информация от финансовите институции в ЦКР.