Цени и услуги

Ние предоставяме услугата Кредитен рейтинг. Това е основен параметър при вземането на решение, дали можете да погасите искания заем от финасовите институции. Ние препоръчваме да следите кредитния си рейтинг, дори и да не възнамерявате да взимате заем в момента, за да сте напълно запознати със своето финасово състояние. Това ще Ви помогне да планирате живота си така, че да получите това, което Ви е необходимо в точното време.

Кредитният рейтинг не се базира само на дохода Ви, а е съвкупност от всичките Ви социодемографски параметри. Най-общо казано, той е показател за Вашата надеждност като кредитоискател.

Услугата се предлага в няколко варианта:

Scorify.bg
Оценка Кратка оценка Пълна оценка Абонамент за пълна оценка
Цена Безплатна Платена Абонамент
Кредитна оценка на базата на декларирани от Вас данни Check Check Check
Вашата надеждност като кредитоискател Check Check Check
Показва към какъв вид кредитни институции може да се насочите за финансиране Check Check Check
Кредитна оценка на базата на декларирани от Вас данни плюс данни от ЦКР на БНБ Check Check
Получавате пълен анализ на Вашата кредитоспособност в документ Check Check
Съвети как да подобрите кредитната си оценка Check Check
Постоянна актуализация на кредитната Ви оценка с възможност за абонамент Check


Кратка оценка - безплатна
Пълна оценка - платена - Разберете повече
Абонамент за многократна пълна оценка


Цени за пълна оценка:

Наименование на тарифата Детайли Цена
Еднократно Еднократна проверка 20,00 лв.*
Абонамент 3 месеца 3 проверки - по 1 на месец 45,00 лв.*
Абонамент 6 месеца 6 проверки - по 1 на месец 72,00 лв.*
Абонамент 12 месеца 12 проверки - по 1 на месец 96,00 лв.*

*Всеки който при попълване на кратката оценка остави своят email, ще получи автоматично 10% отстъпка от посочената цена за пълна оценка.

Еднократно

18,00лв.

Еднократна проверка
(с 2,00 лв. отстъпка)

Purse

Месечно

40,50лв.

3 проверки - по 1 на
месец (с 4.50 лв. отстъпка)

Cash

Месечно

64.80лв.

6 проверки - по 1 на
месец (с 7.20 лв. отстъпка)

Cash

Месечно

86.40лв.

12 проверки - по 1 на
месец (с 9.60 лв. отстъпка)

Cash

Още информация:

Кратката scorify оценка формира кредитен рейтинг на базата на основни данни, които Вие декларирате. Той е приблизителен, тъй като липсват данни за Вашата кредитна история от Централния Кредитен Регистър на БНБ. Тези данни могат да бъдат достъпени след Вашето съгласие и при избор на пълна scorify кредитна оценка.

Кратката scorify оценка може само да Ви ориентира къде стоите в скалата между 0 и 1000. Освен това ще получите препоръка в кои финансови институции какъв кредит ще можете да получите.

Силно Ви препоръчваме, ако възнамерявате да кандидатствате за кредит, особено за по-голяма сума и по-дълъг срок да си направите пълна scorify кредитна оценка.

Кредитната оценка ( Кредитен рейтинг) е число между 0 и 1000, което показва Вашата надеждност като кредитополучател, както и актуалното Ви финансово състояние на база информация от кредитният регисър. Това е основен параметър при вземане на решение, дали ще можете да погасявате исканите от Вас заеми. Където и да стане дума за пари, отношението към Вас и действията, които банките или другите финансови институции ще предприемат, зависят от това колко е добра Вашата кредитна оценка. Тя определя и Вашият рейтинг, като ползвател на финасови продукти. 

В редица държави кредитният рейтинг е водещ фактор при кандидатстване за кредит, по-важен дори от заплатата. Той е съвкупност, както от различни параметри, като текущите Ви доходи, възраст и др., така и от историята на вашите кредити- размер, начин на погасяване и т.н. Държавите също имат кредитен рейтинг и всички международни договори се съобразяват с него.

Ние препоръчваме да следите кредитния си рейтинг, дори и да не възнамерявате да взимате заем в момента. Той ще Ви помогне да планирате живота си така, че да получите това, което Ви е необходимо в точното време.

И обърнете внимание, кредитният рейтинг не се базира само на дохода Ви, а е съвкупност от всичките Ви социодемографски параметри. Най-общо казано, той е показател за Вашата надеждност като кредитоискател.

Желаем Ви късмет!

При извършването на пълна scorify кредитна оценка Вие получавате документ, който съдържа следната информация: 

  Кредитен рейтинг. Той е подобен на този от кратката оценка, с тази разлика, че освен данните, които Вие сте декларирали, съдържа в себе си и резултата от кредитната Ви история съгласно Централния Кредитен Регистър (ЦКР) на БНБ; 

  Вероятността (в проценти) да получите кредита, който сте заявили, че имате намерение да вземете. Също така има и кратки съвети, които Ви насочват в какъв вид кредитна институция бихте могли да го получите; 

  Данните Ви от ЦКР в оригиналния им вид, придружени с кратко резюме на кредитната Ви история; 

  Описание на терминологията, с която борави БНБ и която се съдържа в данните Ви; 

  Обяснение на кредитната Ви история в ЦКР.

  Кратък анализ на финансовото Ви състояние според официални източници.

Имайте предвид, че пълната оценка е подробен документ, който предоставя пълна информация за Вашата кредитоспособност в момента и в дългосрочен план.

Абонаментът представлява еднократна заявка за многократни проверки.

При избор на абонаментен план и заплащане на съответната такса всеки месец в рамките на заявения период, ще бъде извършена автоматична кредитна оценка.

Тази кредитна оценка ще бъде извършвана винаги на датата, на която сте се абонирали за услугата. Документът с Вашите резултати ще Ви бъде изпращан по имейл, а също и ще бъде достъпен по всяко време на сайта в секция Моите заявки.
Пример:

  Избирате абонамент за 6 месеца.
  Заплащате услугата.
  Първата проверка се извършва и резултатите Ви се предоставят до няколко минути.
  След това, всеки месец (в рамките на 6 месеца) на същата дата се извършва проверка в ЦКР, изчислява се кредитния Ви рейтинг и резултатът се изпраща по имейл.
 

Услугата „Абонамент“ е много подходяща за Вас в случай, че имате активни кредити и желаете да следите как се изменят Вашите задължения и кредитната Ви история като цяло.

Особено важно е да проследите как евентуално закъснение по погасяването влияе върху Вашата оценка.

Информация за абонаментните планове е предоставена в раздел Цени и услуги.