Кратката scorify оценка

Кратката scorify оценка представлява кредитен рейтинг на базата на основни Ваши данни. Той е приблизителен, тъй като липсват данни за Вашата кредитна история от Централния Кредитен Регистър на БНБ. Тези данни могат да бъдат достъпени след Вашето съгласие и при избор на пълна scorify кредитна оценка.

Кратката scorify оценка може само да Ви ориентира къде стоите в скалата между 0 и 1000. Освен това ще получите препоръка в кои финансови институции какъв кредит ще можете да получите.

Силно Ви препоръчваме, ако възнамерявате да кандидатствате за кредит, особено за по-голяма сума и по-дълъг срок да си направите пълна scorify кредитна оценка.

Кратка Scorify оценка

БЕЗПЛАТНА

Кратката scorify оценка е безплатна и формира кредитен рейтинг на базата на основни данни, които Вие декларирате. За да изготвим вашият безплатен кредитен рейтинг, са ни необходими тези Ваши данни. Ние сме оператор на лични данни c удостоверение N389048, и сме регистрирана финансова институция в БНБ под рег. N BGR00319. Всички Ваши данни се съхраняват на защитени сървъри и се използват само от нас за целите на изготвянето на кредитния Ви рейтинг, в съответствие с правилата за сигурност за този вид услуги, и съгласно Закона за защита на личните данни.

Общото време за попълване е под 5 минути за 13 въпроса.  Въпросите, които ще Ви зададем са следните:


1. Как се казвате?
2. Кога сте роден/а?
3. Къде живеете?
4. Попълнете Вашия e-mail, за да следите своят рейтинг и да получите отстъпка за платената оценка.
5. Какво е Вашето образование?
6. Какво е семейното Ви положение?
7. Какъв е Вашият трудов стаж - общо?
8. Какви са месечните Ви доходи? (лв.)
9. В какъв тип жилище живеете?
10. Имате ли автомобил на изплащане?
11. Имате ли ипотечен кредит?
12. Имате ли други потребителски/бързи кредити?
13. От какъв вид кредит се интересувате?
Време за попълване: 5 мин.

Верността на оценката зависи от предоставените от Вас данни.
Всеки заслужава да се чувства уверен в своите финанси.

Възползвайте се от 10% отстъпка от цената за пълната scorify кредитна оценка, като попълните своят имейл адрес.

БЕЗПЛАТНА КРАТКА SCORIFY ОЦЕНКА 

Отговори на Вашите въпроси:

Кратката scorify оценка формира кредитен рейтинг на базата на основни данни, които Вие декларирате. Той е приблизителен, тъй като липсват данни за Вашата кредитна история от Централния Кредитен Регистър на БНБ. Тези данни могат да бъдат достъпени след Вашето съгласие и при избор на пълна scorify кредитна оценка.

Кратката scorify оценка може само да Ви ориентира къде стоите в скалата между 0 и 1000. Освен това ще получите препоръка в кои финансови институции какъв кредит ще можете да получите.

Силно Ви препоръчваме, ако възнамерявате да кандидатствате за кредит, особено за по-голяма сума и по-дълъг срок да си направите пълна scorify кредитна оценка.

Кредитната оценка ( Кредитен рейтинг) е число между 0 и 1000, което показва Вашата надеждност като кредитополучател, както и актуалното Ви финансово състояние на база информация от кредитният регисър. Това е основен параметър при вземане на решение, дали ще можете да погасявате исканите от Вас заеми. Където и да стане дума за пари, отношението към Вас и действията, които банките или другите финансови институции ще предприемат, зависят от това колко е добра Вашата кредитна оценка. Тя определя и Вашият рейтинг, като ползвател на финасови продукти. 

В редица държави кредитният рейтинг е водещ фактор при кандидатстване за кредит, по-важен дори от заплатата. Той е съвкупност, както от различни параметри, като текущите Ви доходи, възраст и др., така и от историята на вашите кредити- размер, начин на погасяване и т.н. Държавите също имат кредитен рейтинг и всички международни договори се съобразяват с него.

Ние препоръчваме да следите кредитния си рейтинг, дори и да не възнамерявате да взимате заем в момента. Той ще Ви помогне да планирате живота си така, че да получите това, което Ви е необходимо в точното време.

И обърнете внимание, кредитният рейтинг не се базира само на дохода Ви, а е съвкупност от всичките Ви социодемографски параметри. Най-общо казано, той е показател за Вашата надеждност като кредитоискател.

Желаем Ви късмет!

При извършването на пълна scorify кредитна оценка Вие получавате документ, който съдържа следната информация: 

  Кредитен рейтинг. Той е подобен на този от кратката оценка, с тази разлика, че освен данните, които Вие сте декларирали, съдържа в себе си и резултата от кредитната Ви история съгласно Централния Кредитен Регистър (ЦКР) на БНБ; 

  Вероятността (в проценти) да получите кредита, който сте заявили, че имате намерение да вземете. Също така има и кратки съвети, които Ви насочват в какъв вид кредитна институция бихте могли да го получите; 

  Данните Ви от ЦКР в оригиналния им вид, придружени с кратко резюме на кредитната Ви история; 

  Описание на терминологията, с която борави БНБ и която се съдържа в данните Ви; 

  Обяснение на кредитната Ви история в ЦКР.

  Кратък анализ на финансовото Ви състояние според официални източници.

Имайте предвид, че пълната оценка е подробен документ, който предоставя пълна информация за Вашата кредитоспособност в момента и в дългосрочен план.

Имате възможност да се възползвате от кратка и пълна оценка. Кратката scоrify оценка е абсолютно безплатна и е резултат от декларираните от Вас данни. Ние Ви съветваме да се възползвате от пълната scоrify кредитна оценка, тъй като тя Ви дава реален поглед върху актуалното състояние на Вашия кредитен профил и има достоверен набор от данни, тъй като използваме и допълнителни, официални източници на информация.