Натиснете “Enter”, за да продължите
! За да персонализираме Вашето съдържание са ни необходими имената Ви. Данните са напълно защитени. Ще се използват само за изготвянето на Вашата кредитна оценка.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Mоля, въведете датата си на раждане, като започнете от ден, месец и завършите с година. Верността гарантира точността на оценката.

Населено място

Натиснете “Enter”, за да продължите
! Mоля, въведете населеното място, в което живеете в момента. Информацията ни е необходима заради демографски характеристики.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! С въвеждането на валиден имейл получавате еднократно 10% отстъпка от цената на всички планове за пълна кредитна оценка.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Моля въведете степента на образование, която сте придобили, като изберете: до 8-ми клас – основно, до 12- средно и т.н
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Моля въведете официалното си семейно положение. То се взима предвид при кандидатстване за парични заеми и оказва влияние при взимането на решение.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Моля посочете общото време, през което сте работили на постоянен или временен трудов договор.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Моля въведете чистото (нетно) месечно възнаграждение (в лева), по трудов договор. Тази информация е част от личната ви кредитна оценка. Остават само още няколко въпроса.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Ако жилището се води на ваше име, моля отбележете собствено, ако жилището се води на името на родителите ви, моля отбележете при родители и т.н. Всички ваши данни са защитени.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Ако имате кола на изплащане (лизинг), моля изберете от падащатото меню, месечната вноска, която заплащате. Вашият кредитен рейтинг е почти готов.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Ако имате ипотечен кредит, моля изберете до колко е месечната Ви вноска по изплащането му в лева.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! В случай, че изплащате потребителски или бърз кредит, моля коректно изберете до колко е месечната им вноска, общо ако са повече от един.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Моля изберете към какъв кредит бихте имали интерес. Това ще ни помогне да ви дадем по-добри и безпристрастни съвети. Ние не предлагаме кредитни продукти.
лв.
Натиснете “Enter”, за да продължите
! Страхотно, това е последната стъпка! Моля посочете сумата и срока, за които бихте желали да погасите заема, и ще ВИ предоставим нашата оценка.
0% завършено
Scorify Chat