Тук ще откриеш отговори на често задаваните въпроси 

Кредитната оценка ( Кредитен рейтинг) е число между 0 и 1000, което показва Вашата надеждност като кредитополучател, както и актуалното Ви финансово състояние на база информация от кредитният регисър. Това е основен параметър при вземане на решение, дали ще можете да погасявате исканите от Вас заеми. Където и да стане дума за пари, отношението към Вас и действията, които банките или другите финансови институции ще предприемат, зависят от това колко е добра Вашата кредитна оценка. Тя определя и Вашият рейтинг, като ползвател на финасови продукти. 

В редица държави кредитният рейтинг е водещ фактор при кандидатстване за кредит, по-важен дори от заплатата. Той е съвкупност, както от различни параметри, като текущите Ви доходи, възраст и др., така и от историята на вашите кредити- размер, начин на погасяване и т.н. Държавите също имат кредитен рейтинг и всички международни договори се съобразяват с него.

Ние препоръчваме да следите кредитния си рейтинг, дори и да не възнамерявате да взимате заем в момента. Той ще Ви помогне да планирате живота си така, че да получите това, което Ви е необходимо в точното време.

И обърнете внимание, кредитният рейтинг не се базира само на дохода Ви, а е съвкупност от всичките Ви социодемографски параметри. Най-общо казано, той е показател за Вашата надеждност като кредитоискател.

Желаем Ви късмет!

Ние сме обобщили актуалната информация за кредитния Ви статус и текущите Ви задължения. За да Ви ориентираме по-добре и да Ви помогнем, сме направили анализ на финансовите Ви задължения и сме включили препоръки как да ги управлявате успешно.

Нашият анализ се основава на официалната налична информация от Централен Кредитен Регистър (ЦКР). Кредитната оценка е на база статистическа информация от ЦКР. Важно е да знаете, че ние не носим отговорност за грешно подадена информация от финансовите институции в ЦКР.

На етап заявка на кредитна оценка Ви трябва само валиден документ за самоличност. Не е необходимо да прилагате никаква друга допълнителна документация.

Заявката за кредитна оценка се подава само и единствено лично, тук на  www.scorify.bg

Да, необходимо е да си направите безплатна регистрация, за да може да получите своята scоrify кредитна оценка.

Може да проверите своя кредитен рейтинг безплатно и без регистрация, чрез нашата кратка scorify оценка.

Ще получите линк, изпратен на личната Ви поща, посочена от вас. Ако не го намерите във входящите си съобщения, моля проверете и в папките Spam и Junk. Там копирайте линка и го отворете в своя уеб-браузър.

Вашият email, ни е необходим, за да Ви изпратим направените от Вас оценки, както и да комуникираме с Вас. Ние изпращаме email бюлетин не повече от веднъж месечно и в него освен промоционални предложения, поместваме и новостите, които сме разработили на платформата. 

В случай, че попълните своя email, при преминаване през безплатната scorify оценка, Вие ще получите и отстъпка от нашите планове в размер на 10% от цената. Информираме Ви, че ние не изпращаме спам и използваме mail кореспонденция със своите клиенти, за да ги информираме за промени в кредитния им профил, както и веднъж месечно да ги запознаем с новите неща при нас.

Имате възможност да се възползвате от кратка и пълна оценка. Кратката оценка е абсолютно безплатна и е резултат от декларираните от Вас данни. Ние Ви съветваме да се възползвате от пълната scorify кредитна оценка.

Тя Ви дава реален поглед върху актуалното състояние на Вашия кредитен профил и има достоверен набор от данни, тъй като ползваме и други източници на информация. Кредитната оценка показва Вашата кредитоспособност. Тази оценка помага на кредиторите да решат дали ще получите одобрение за заем и какви ще са неговите параметри. Кредитната оценка за един човек може да е различна при всяка кредитна институция. Различните банки и кредитиращи компании имат индивидуални критерии, чрез които оценяват своите кандидати за кредит. Всички институции обаче ползват един постоянен източник и той е текущият ви статус в ЦКР, който им казва какви кредити имате/имали сте и дали плащате редовно по тях, като това се следи от всяка финансова институция. Всяка една банкова или небанкова институция има свои вътрешни правила и изисквания на базата, на които дава своите становища.

.

След като изпратите запитването си и успешно заплатите своята заявка, ще получите отговор в рамките само на няколко минути. В случай, че има техническо затруднение и/или друг проблем, ще бъдете уведомен своевременно и при първа възможност ще получите своята scorify кредитна оценка.

Две са основните изисквания, на които трябва да отговаряте:

  Да имате навършени 18 години (пълнолетие); 

  Да имате валиден документ за самоличност (лична карта).

Имате възможност да се възползвате от кратка и пълна оценка. Кратката scоrify оценка е абсолютно безплатна и е резултат от декларираните от Вас данни. Ние Ви съветваме да се възползвате от пълната scоrify кредитна оценка, тъй като тя Ви дава реален поглед върху актуалното състояние на Вашия кредитен профил и има достоверен набор от данни, тъй като използваме и допълнителни, официални източници на информация.

Кратката scorify оценка формира кредитен рейтинг на базата на основни данни, които Вие декларирате. Той е приблизителен, тъй като липсват данни за Вашата кредитна история от Централния Кредитен Регистър на БНБ. Тези данни могат да бъдат достъпени след Вашето съгласие и при избор на пълна scorify кредитна оценка.

Кратката scorify оценка може само да Ви ориентира къде стоите в скалата между 0 и 1000. Освен това ще получите препоръка в кои финансови институции какъв кредит ще можете да получите.

Силно Ви препоръчваме, ако възнамерявате да кандидатствате за кредит, особено за по-голяма сума и по-дълъг срок да си направите пълна scorify кредитна оценка.

При извършването на пълна scorify кредитна оценка Вие получавате документ, който съдържа следната информация: 

  Кредитен рейтинг. Той е подобен на този от кратката оценка, с тази разлика, че освен данните, които Вие сте декларирали, съдържа в себе си и резултата от кредитната Ви история съгласно Централния Кредитен Регистър (ЦКР) на БНБ; 

  Вероятността (в проценти) да получите кредита, който сте заявили, че имате намерение да вземете. Също така има и кратки съвети, които Ви насочват в какъв вид кредитна институция бихте могли да го получите; 

  Данните Ви от ЦКР в оригиналния им вид, придружени с кратко резюме на кредитната Ви история; 

  Описание на терминологията, с която борави БНБ и която се съдържа в данните Ви; 

  Обяснение на кредитната Ви история в ЦКР.

  Кратък анализ на финансовото Ви състояние според официални източници.

Имайте предвид, че пълната оценка е подробен документ, който предоставя пълна информация за Вашата кредитоспособност в момента и в дългосрочен план.

Scorify кредитна оценка се базира освен на декларираните от Вас данни, също така и на данни от ЦКР на БНБ. Получавате пълен анализ на Вашата кредитоспособност, който от своя страна показва вероятността да Ви бъде отпусната желаната от Вас сума под формата на кредит. Имате възможност да получавате автоматични анализи с нашата абонаментна услуга на значително по- ниска цена.

Безплатната ни scоrify оценка е базирана само на декларираните от Вас данни и верността на резултата зависи от верността на подадените от Вас данни.

Провери цените тук

- С регистриран акунт в ePay.bg
- С кредитна/дебитна карта

При плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики и сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява, чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на картовия оператор.
Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2), както и 3D SecureCode, за който е необходимо да си направите предварителна регистрация в обслужващата Ви банка. За идентифицирането Ви като картодържател, сървърът e интегриран да поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.

Абонаментът представлява еднократна заявка за многократни проверки.

При избор на абонаментен план и заплащане на съответната такса всеки месец в рамките на заявения период, ще бъде извършена автоматична кредитна оценка.

Тази кредитна оценка ще бъде извършвана винаги на датата, на която сте се абонирали за услугата. Документът с Вашите резултати ще Ви бъде изпращан по имейл, а също и ще бъде достъпен по всяко време на сайта в секция Моите заявки.
Пример:

  Избирате абонамент за 6 месеца.
  Заплащате услугата.
  Първата проверка се извършва и резултатите Ви се предоставят до няколко минути.
  След това, всеки месец (в рамките на 6 месеца) на същата дата се извършва проверка в ЦКР, изчислява се кредитния Ви рейтинг и резултатът се изпраща по имейл.
 

Услугата „Абонамент“ е много подходяща за Вас в случай, че имате активни кредити и желаете да следите как се изменят Вашите задължения и кредитната Ви история като цяло.

Особено важно е да проследите как евентуално закъснение по погасяването влияе върху Вашата оценка.

Информация за абонаментните планове е предоставена в раздел Цени и услуги.

Ще използваме вашите имена, адрес, лична карта и снимка. Тази информация се използва за Вашата идентификация. Целта ни е да Ви защитим от опит за злоупотреба с данните Ви, защото сме отговорни към своите потребители. Информацията, която предоставяме е лична и е предназначена единствено за Вас. В случай, че имате съмнения за злоупотреба, моля незабавно да ни информирате на questions@scorify.bg, за да предприемем съответните мерки.

За нас става все по-важно да получаваме максимално повече срещу възможно най-малко инвестирано време. Това се забелязва от бизнеса и той трябва да се приспособи към новите предизвикателства. Големият тест за банковите и небанковите кредитни институции идва, когато искат да Ви осигурят удобство и комфорт, предлагайки Ви лесен и бърз достъп до услугите си, а в това време и да спазят законовите изисквания и да осигурят надеждна защита за личните данни на клиентите си. Както предполагаме, сами сте забелязали, че колкото и да изменя своите вътрешни правила и процедури за ползване на услугите си един кредитор, едно нещо остава константно правило. Независимо на кой етап, дали преди усвояване на сумата или по време на кандидатстване, институцията ще изиска копие на документа Ви за самоличност или самия документ. Практиката ни е показала, че някои финансови институции изискват документа Ви на етап попълване на заявка за кредит, други го изискват при подписване на договора, преди усвояване на кредита и т.н. Но защо това е толкова важно? Чрез личната си карта Вие се легитимирате пред кредитната институция, в която искате да кандидатствате за кредит или да ползвате някой от продуктите й, които предлага. За всяка уважаваща себе си институция, идентификацията е на първо място. Предоставянето на лична карта за момента си остава най-сигурният начин за предотвратяване на злоупотреби с лични данни. Сверявайки предоставените данни по кредита и тези от личната Ви карта, кредиторът  предотвратява нарушаване на Вашата конфиденциалност и защитава Вашите права. Сигурно се питате защо точно лична карта? Всички знаем кои са видовете български документи, признати като такива от българското законодателство:

  лична карта; 

  паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, военна карта за самоличност; 

  свидетелство за управление на моторно превозно средство; 

Личната карта е единствения документ за самоличност, който всеки гражданин е длъжен да притежава.  В него фигурира информация, която няма да откриете в останалите документи за самоличност  в следната комбинация: 

  гражданство; 

  постоянен адрес, 

  ръст; 

  цвят на очите; 

Предоставянето на лична карта за момента си остава най-сигурният начин за предотвратяване на злоупотреби с лични данни. Сверявайки предоставените данни по искането за кредит и тези от личната Ви карта, кредитора предотвратява нарушаване на Вашата конфиденциалност и защитава Вашите права. Във време на високо технологични компании и услуги сме неглежирали отговорността си да защитаваме личните си данни от злонамерени лица, институции и т.н. В тази връзка, съветът ни е да не ги предоставяте на трети лица, тъй като рискът да бъде извършена злоупотреба с тях се увеличава многократно.

Това е справка с подробна информация за това колко и какви кредити имате, историята на плащанията по тях, свързаните лица и т.н. Информацията е предоставена от всички финансови институции, с които имате отношения и е акумулирана под формата на справка. Тя съдържа обобщени данни, както за новите Ви кредити и техния статус: редовни, в просрочие и др., също така и за вече погасените Ви кредити.

Интересно би Ви било да научите, че повечето институции оценяват получените данни на база скоринг алгоритъм. Скоринг моделите могат да съдържат до 20 или повече различни параметри, свързани с демографски данни, данни, получени от регистри като Национален осигурителен институт, Централен кредитен регистър на БНБ, МВР и други. Скоринг моделът е система за оценка на профила и кредитоспособността Ви.

Всяка финансова институция има свои вътрешни правила, процедури и критерии, на базата, на които формира и изготвя своите становища. Макар и различните кредитори да придават различна тежест на фактора кредитна задлъжнялост, той се взима под сериозно внимание. Ако към момента на оценката резултата не Ви задоволява, от голяма полза за подобряването и поддържането на висока кредитна оценка е това да плащате навреме задълженията, които имате към кредитните институции. Дори редовното плащане на битови сметки и наем за жилище има значение. Всяко забавяне или пропуск на вноска влошава Вашата кредитна оценка. Колкото по-голямо е закъснението, толкова по- негативен ефект има върху кредитната Ви оценка.

Старайте се да поддържате ниско ниво на задлъжнялост. Преценявайте разумно финансовите си възможности преди да кандидатствате за кредит. Ако вече изпитвате затруднение да погасявате редовно активните си задължения, кандидатстването за нов, допълнителен кредит не би било решение. Потърсете възможност да обедините текущите си кредити и да намалите месечната вноска по тях. Постоянните доходи и високият осигурителен доход са важни критерии, които влияят положително на вашата кредитна оценка. В отделна статия ще засегнем различни техники за повишаване на Вашата кредитна оценка и как може да намалите кредитната си задлъжнялост.

Вие ще можете периодично да инициирате проверки, за да бъдете наясно с текущото си кредитно състояние и ще преценявате дали можете да подобрите актуалното състояние на кредитния си профил. Централният кредитен регистър (ЦКР) е информационна система, организирана и поддържана от Българската народна банка, където се съдържа информация за кредитната задлъжнялост на физически и юридически лица. ЦКР е мястото, където Ви се дава опцията да проверите:

  Текущото си състояние на кредитите, в това число и броя на активните кредити и отчетните единици;

  Просрочия по активни и погасени кредити за 5 годишен исторически период; 

  Новоразрешени кредити, подадени след последния отчетен период; 

  Информация за броя проверки, които са извършени за Вас от кредитните институции, за последните 30 дни;

Голяма част от тези данни можете да достъпите и чрез нашата “scorify кредитна оценка“.

 

Всеки български гражданин има право да поиска от БНБ информация, относно кредитната си задлъжнялост в ЦКР, включително кои институции са подали информация в системата на регистъра. За целта е необходимо да посетите Българска народна банка и лично да подадете молба. Информацията ще Ви бъде предоставена на хартиен ностиел, безплатно в 14- дневен срок. За всеки друг случай – срещу заплащане на такса:

  В срок до 7 работни дни- ще трябва да заплатите такса в размер на 2 лв.;

  В срок до 24 часа – ще трябва да заплатите такса в размер на 10 лв.;

  В срок до 4 часа – ще трябва да заплатите такса в размер на 20 лв.

Неспазването н погасителния план по Вашия договор ще има определени негативи за Вас. Всяка институция има свои вътрешни правила и процедури на базата, на които да определя своите санкции при нарушаване на общите условия по договора. Плащане след падежната Ви дата се отразява в ЦКР. В случай на по-големи забави по плащания на текущите Ви кредити, Вашата кредитна оценка ще се влошава и има по- голяма вероятност да получите негативно становище при следващо кандидатстване за заем.

Активните Ви задължения вече са разделени на задължения към банкови и небанкови институции.

Можете да видите размера на месечната си вноска по някои от активните си кредити, но не на всички, защото не всяка финансова институция подава такава информация към Българска народна банка.

 Ако сте съдлъжници и/или по активни задължения на други физически лица, тази информация също ще я откриете в ЦКР;

 Ако имате кредит с банкова гаранция в ИС на ЦКР, гарантиращото дружество също ще Ви декларира от институцията, придобила вземането. Иначе казано – колекторската фирма Ви подава в ИС (информационната система) на ЦКР;

 Когато институцията, в която имате просрочен кредит цедира задължението Ви, като го продаде на колекторска фирма, в ИС на ЦКР този кредит започва да се декларира от институцията, придобила вземането. Иначе казано- колекторската фирма Ви подава в ИС на ЦКР;

 Може да получите и информация за броя проверки, които са извършени за Вас от кредитните институции в ИС на ЦКР за последните 3, 5, 10 и 30 дни.

За Вас е полезно да знаете, че ако Ви кажат, че имате брой кредити, който не съответства на Вашите калкулации, това може да идва от гарантиращите услуги и/или  задължения, декларирани от колекторски агенции или поръчителство по кредит, които също фигурират в ИС на ЦКР.

Това е съвсем възможно и няма нищо притеснително. Нека разгледаме пример, по който това може да стане:

В интернет пространството съществуват платформи, които Ви помагат да изберете най-подходящата за Вас услуга. Срещу деклариране на определени лични данни, тези платформи могат да Ви изпратят оферти и да улеснят избора Ви. Те препращат данните Ви към различни институции, които правят проверка на декларираната информация, съобразно техните политики и правила, и ви дават отговор дали можете да се възползвате от техните услуги. С това може да си обясните, ако при направена справка за брой проверки в Кредитен регистър, се виждат повече на брой такива от различни финансови институции, а Вие реално да не сте подавал отделно искане към всяка една от тях.

Да, може да изтриете своя профил. Ако направите това, при заявяване на следваща оценка, ще е необходимо да създадете нов профил. Всички изпълнени заявки за кредитна оценка, които се съхраняват за Вашия профил, ще бъдат изтрити и Вие няма да можете да ги достъпите в последствие. Също така ние няма да можем да изготвим отчет за промените по вашата scоrify оценка във времето.