Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Какво е регистър за кредитна задлъжнялост

Какво е регистър за кредитна задлъжнялост

Някой Ви е насочил към регистъра за кредитна задлъжнялост, за да проверите дълговете си? Или сте чули названието и се чудите какво точно представлява това? Независимо поради каква причина се интересувате, тази статия ще Ви разкрие основната информация за него.

И като за начало, нека внесем едно уточнение.

Официалното название е Централен кредитен регистър (ЦКР).

А сега и останалите детайли.

Какво е Централен кредитен регистър

ЦКР представлява информационна система, поддържана от Българската народна банка (БНБ). В нея се съдържа информация за задлъжнялостта на физически и юридически лица към банки, финансови институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които оперират на територията на България.

Тези компании са длъжни редовно да предоставят на БНБ данни за дълговете на своите клиенти. Това прави ЦКР надеждна система за справки – всички заеми, предоставени от изброените фирми, би следвало да са вписани в него.

С какво може да Ви е полезен регистърът

Справките за банкова задлъжнялост ще Ви свършат добра работа в много различни ситуации. Това предоставя възможност:

• да разберете връщането на какви заеми дължите на банкови и небанкови институции;

• да се уверите, че на Ваше име не са вписани несъществуващи кредити;

• да проверите дали вече изплатени дългове не са все още посочени като неизплатени;

• да използвате вписаната информация за изготвяне на финансови оценки;

• да разберете какви задължения има наследодател и др.

Използвайте тази информация, за да изготвите стратегия за изплащане на дълговете си. В случай че забележите неверни данни, предприемете действия за промяната им и др. Или ако всичко е наред, си позволете да почувствате гордост от факта, че се грижите добре за средствата си.

Как може да направите справка в регистъра за кредитна задлъжнялост

Има два начина, по които може да проверите своята задлъжнялост.

На място в Банката или онлайн през нейния сайт.

Двете услуги изискват различни действия от Ваша страна и за тях се заплащат такси на различна стойност.

Как се прави проверка на място

Ако изберете този начин, ще трябва Вие лично или упълномощено от Вас лице да подаде документи в БНБ. В този случай имате възможност да изберете как да получите данните от справката – лично или по пощата.

Как се прави проверка онлайн

Предпочитате да проверите задлъжнялостта си в интернет? Ще трябва да се сдобиете с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), в което да се съдържа Вашето ЕГН. Идентифицирате с него в сайта на БНБ и следвайте посочените стъпки.

Заключение

Регистърът за кредитна задлъжнялост съдържа важна информация, с много приложения.

И все още не сме споменали едно от най-полезните.

Изготвянето на кредитни оценки от анализатори. Този инструмент Ви дава добра представа за състоянието на Вашите финанси и на какво може да разчитате в бъдеще.

Уверете се с безплатна такава на Scorify.bg.

Още