Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Какво е кредитна задлъжнялост и как да изтеглим кредит с лошо ЦКР

Какво е кредитна задлъжнялост и как да изтеглим кредит с лошо ЦКР

При кандидатстване за отпускане на кредити компанията, при която подаваме документи, ще провери историята на нашата задлъжнялост.

Правейки справка за отношението ни към финансите, които сме получили в миналото, тя ще прецени дали да ни отпусне заем сега.

И определено не искаме да се окаже, че имаме лошо ЦКР.

Да видим защо.

 

Какво е кредитна задлъжнялост

„Кредитна задлъжнялост“ звучи малко страшно. Но всъщност това обозначава информацията за кредитите (бързи, потребителски и др.), които сме изтеглили и как се грижим за тяхното изплащане.

Данните за нея могат да се намерят в Централния кредитен регистър (ЦКР), поддържан от Българската народна банка (БНБ). В него се вписват всички заеми, които юридически и физически лица са взели от банкови и небанкови институции.

 

Как може да се сдобием с информация за своята кредитна задлъжнялост

Всеки един от нас може да направи справка за ситуацията си. Заявлението за нея се подава в БНБ и проверката може да се извърши на място или онлайн.

Двете процедури имат специфики. При всяка от тях се идентифицирате по различен начин и също така цената им е различна.

Какво е лошо ЦКР

Банковите заеми, които сме изтегли, се разпределят в четири категории:

• Редовни – при тях изплащаме задълженията си по главницата и лихвите редовно, спазвайки договора си;

• Под наблюдение – при тях са налице просрочия при вноските; те са в рамките на 31-60 дни;

• Нередовни – тук отново има просрочия, които обаче са с по-голям период – 61-90 дни;

• Необслужвани – тук забавата е над 90 дни.

Когато кандидатстваме за заем, компанията, от която искаме да го получим, ще направи проверка на нашата задлъжнялост в регистъра . Ако предишните ни попадат в последните три графи, това ни прави ненадеждни кредитополучатели. За фирмата има шанс да не плащаме редовно или изобщо да не върнем парите, които са ни дали. И именно тази негативна история се нарича „Лошо ЦКР“.

 

Как да изтеглим кредит в такъв случай

Първата стъпка е да разберем какво изобщо е ЦКР-то ни. Съдействие могат да ни окажат анализатори, които предоставят услуги по изготвяне на кредитни оценки. Те ще видят данните от регистъра и ще ни кажат как изглеждаме в очите на кредитодателите. Ако не сте запознати какво представляват оценките, разберете, като си направите безплатна такава от Scorify.bg.

Ако установим, че имаме лошо ЦКР, имаме няколко опции.

Първата от тях е да се насочим към компании, за които това има по-малко значение – например тези за бързи кредити. Има и такива, които са специализирани в работа точно с клиенти с лоша история.

Втората е да изчистим „имиджа“ си. Ако успеем да вземем нов заем, е важно да го плащаме редовно, както и да погасим предишните си. Това ще увеличи възможностите ни да получим кредитиране в бъдеще.

Заключение

Не е невъзможно да изтеглим кредит с лошо ЦКР. Но е препоръчително да не изпадаме в ситуация, в която кредитната ни задлъжнялост води до такова. Ако теглим кредити, трябва да сме отговорни към тях и да ги изплащаме редовно. По този начин сме отговорни и към самите себе сиОще