Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Какво е кредитен риск?

Какво е кредитен риск?

Какво е кредитен риск?

Какво е кредитен риск и всичко, което трябва да знаете за него.

 

Определение за кредитен риск

Кредитният риск е мярка за кредитоспособността на кредитополучателя. При изчисляване на кредитния риск кредиторите преценяват вероятността да възстановят цялата си главница и лихва при отпускане на заем. На кредитополучателите,  които имат нисък кредитен риск, се начисляват по-ниски лихви. Кредиторите, инвеститорите и други контрагенти се консултират с рейтинговите агенции, за да преценят кредитния риск на бизнес компаниите.

 Оценка на кредитния риск

При определяне на кредитния риск, свързан с отпускането на заеми, кредиторите преценяват способността на кредитополучателите да изплащат дълга. Редица фактори влизат в оценките на кредитния риск, включително кредитна история и кредитен рейтинг (линк към статията за кредитен рейтинг), съотношение дълг към доход и обезпечение.

 Кредитна история и кредитен рейтинг

Независимите кредитни бюра поддържат записи на историята на плащанията на кредитополучателите, общото потребление на дълга и видовете кредити. Тази информация се събира, за да се генерират кредитни резултати. Кредитните бюра продават тези данни на финансови институции, за да им помогнат да оценят кредитните рискове.

 За компаниите кредитният риск представлява риск дружеството да не може да извърши плащания по неизплатения си дълг. Кредитните агенциите анализират кредитната история, размерите на собствеността и съотношението между финансовите задължения и активи, за да изчислят кредитния рейтинг. чрез които се оценява кредитния риск чрез различни дългови инструменти. По-ниският кредитен рейтинг е показател за по-висок кредитен риск.

 Какво е кредитна история?

Кредитната история е запис за това как лице или фирма е управлявала кредитите си в миналото, начините на изплащане на дълга, броя на кредитните линии и навременността на плащанията. Кредиторите разглеждат кредитната история на потенциалния клиент, за да решат дали да предложат или не нова кредитна линия и да определят какви ще са условията на заема. Работодателите и наемодателите могат да използват кредитните истории, за да оценят кандидатите за работа или потенциалните наематели.

 Каква информация предоставя кредитната история/оценка?

Кредитната история ( кредитна оценка) предлага подробен поглед върху това колко кредитни линии - банкови заеми, ипотеки, сметки за кредитни карти имате. Кредитните бюра наблюдават Вашите кредитни линии и генерират кредитни отчети, които предоставят на Вас (ако заявите това), на кредиторите или други институции, които трябва да преразгледат кредитоспособността.

Вашата кредитна оценка описва колко запитвания за кредитни отчети е имало. В допълнение към тях са и всички отрицателни действия, предприети срещу Вас, като имуществени права или съдебни решения от кредитори. Информацията, съдържаща се в кредитната история, се използва за изчисляване на Вашия кредитен резултат. По-високите резултати показват по-добра кредитоспособност.

Добрата кредитна история улеснява получаването на кредит (линк), докато лошата кредитна история може да ви попречи да вземете заеми или значително да намалите възможностите за това. Ако в историята си имате случаи на неплащане на сметки навреме или сте подали заявление за фалит, може да имате проблеми с всичко - от намирането на място за живеене до получаването на работа.

Какво е съотношение дълг към доход?

Това сравнява сумата, с която човек разполага спрямо разходите за живот и плащанията по дълга. Кредиторите го използват, за да решат дали кредитополучателят може да си позволи да поеме ново плащане на дълг.

Какво представлява обезпечението?

Това са активите, притежавани от кредитополучателя, които могат да бъдат използвани за подсигуряване на заема. Колкото повече обезпечение има кредитополучателят, толкова по-малък е възможният кредитен риск за заемодателя.

 Кое влияе на кредитния риск?

Факторите, които влияят на кредитния риск, варират от специфични за кредитополучателя критерии до съображения, свързани с целия пазар. Идеята е, че задълженията могат да бъдат обективно оценени и предвидени, за да помогнат за защитата на заемодателя от финансови загуби.

Няколко основни променливи се вземат предвид при оценката на кредитния риск: финансовото здраве на кредитополучателя; тежестта на последствията от неизпълнение (за кредитополучателя и заемодателя); размера на кредитното удължаване; и различни макроикономически съображения, като икономически растеж и лихвени проценти.

Кредитен рейтинг на физическо лице

Кредитният рейтинг е оценка на кредитоспособността на дадено лице. Когато имате висок кредитен рейтинг, това означава, че според направеният анализ, Вие сте в състояние да спазвате условията на договора на кредитора и да изплащате месечните вноски по кредита навреме. Ако сте с нисък кредитен рейтинг, това показва, че не сте достатъчно надежден кредитополучател. Причина за това може да е забавяне на месечните плащания по предишен дълг. При такива случаи кредиторът може да прецени да не ви отпусне заем, тъй като е вероятно да повторите забавянето на плащанията си отново.

Всяка банка и кредитор има собствен източник, от който набавя необходимата информация за анализ на кредитния рейтинг. Под внимание се взима кредитната история, доходите ви, състоянието на пазара и други фактори. Има вероятност една финансова институция да Ви откаже отпускането на кредит, но това не означава, че при същите условия, няма да получите заем, ако опитате при друга.

 Как да поддържате добър кредитен рейтинг?

Възможно е да повишите кредитоспособността си, като прегледате кредитния си отчет за грешки, изплащате редовно месечните вноски по кредитната си карта, извършвате всички плащания навреме и намалявате разходите, когато е възможно.

Също така, когато кандидатствате за кредит, винаги избирайте месечна вноска, която да е съобразена с възможностите Ви. Другото важно нещо, което трябва да спазвате, е падежната дата на вашата вноска.

Навременното плащане и спазването на падежната дата не само ще Ви предпази от натрупване на наказателни лихви по вноската, но може и да получите бонуси за лоялни клиенти. Плащането редовно на всички месечни вноски, ще подобри кредитния Ви рейтинг. Прочете повече в статията ни (име на статията за кредитния рейтинг + линк)

 Един от начините да си осигурявате малко до средно финансиране, което може да повлияе положително на кредитния Ви рейтинг, е използването на... кредит. Тоно така, за да подобрите своята кредитна оценка ( положителна кредитна оценка ) е необходимо да имате история като коректен платец. Това спомага за по-висока кредитна оценка и финасовите институции го взимат предвид като положителен сигнал. Свържете се с нас, ако имате запитвания.

Още