Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Какви са основните законови изисквания за получаване на кредитна оценка?

Какви са основните законови изисквания за получаване на кредитна оценка?

Какви са основните законови изисквания за получаване на кредитна оценка?

Две са основните изисквания, на които трябва да отговаряте, за да получите кредитна оценка:
 Да имате навършени 18 години (пълнолетие); 
 Да имате валиден документ за самоличност (лична карта).

КРЕДИТНА SCORIFY ОЦЕНКА

Още