Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Каква е ролята на агенциите за кредитен рейтинг в България

Каква е ролята на агенциите за кредитен рейтинг в България

В новините се случва да се спомене, че дадена агенция е променила рейтинга на България или на друга страна.

Но какво означава това? И какво изобщо е кредитен рейтинг?

Отговорът е в следващите редове.

Какво е кредитен рейтинг

Това е оценка на способността на дадена компания, община, държава и др. да върне взети от нейна страна заеми, включително и при издаването на облигации.

Той се формира от организации, които се наричат кредитни агенции. Те изграждат своята преценка на база обективна информация, която включва множество фактори (за тях ще кажем повече след малко). И в България, и по света крайният резултат от тяхната дейност се отбелязва с букви по скалата от AAA до D.

AAA е най-добриата възможна стойност и той обозначава изключително висока финансова стабилност и изключително нисък риск за заемодателите. И обратното – D категорично сочи, че дадена организация няма да може да изпълни финансовите си задължения.

Кои са агенциите за кредитен рейтинг в България и каква е тяхната роля

Най-известната компания в България, предлагаща изчисляване на способността на организации да връщат дълговете си, е БАКР.

Тя е на пазара от 2003 г. Специализирана е в анализи на:

• банки;

• застрахователни дружества;

• лизингови компании;

• общини;

• други дружества в България.

Фирмата оценява също и облигационни емисии, независимо дали емитентите са публични или частни.

Резултатът от нейната дейност е важен не само за кредитодателите. Компаниите също имат интерес да знаят какъв е рейтинга им. Много често той насочва потенциални инвеститори. Ако оценката на агенцията е ниска, е препоръчително да се постараят да я повишат.

Сходна е ситуацията и при одитите на държавно ниво. Положителните изводи ще увеличат шансовете на страната да заеме финанси от чужбина. Високият кредитен рейтинг е и индикация, че условията за инвестиции в нея са надеждни и нискорискови, а това привлича чуждестранни компании.

Как агенциите в България изчисляват кредитен рейтинг

Както вече споменахме, когато агенция преценява възможностите на дадена организация да върне взетите от нея средства, тя взима предвид множество фактори.

Когато говорим за компания, сред тях се включват:

• състоянието на сектора, в който тя оперира;

• продуктите, които предлага;

• пазарният ѝ дял;

• мениджмънтът и инвеститорите в нея и т.н.

Когато се оценяват държави, се преглеждат политическата ситуация, стабилността на икономиката и пр., а при общините – демографските характеристики, техните приходи и разходи и др.

Тъй като факторите се променят през времето и този показател не е константа. Той се преизчислява през годините.

Заключение

Всичко, което изброихме, оформя ролята на специализираните агенции в България.

Те правят независима, безпристрастна и обективна оценка за способността на дадено лице да обслужва своите дългове.

Но подобни услуги не са само за големи организации.

По сходен начин и всеки човек, който иска да вземе кредит, също получава подобна стойност под формата на кредитни оценки. Ако искате да видите какво представляват те, направете си безплатна такава с онлайн анализатора на Scorify.bg.

Още