Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Как да подобрите кредитната си оценка и от какво се влияе Вашата надеждност като кредитоискател?

Как да подобрите кредитната си оценка и от какво се влияе Вашата надеждност като кредитоискател?

Как да подобрите кредитната си оценка и от какво се влияе Вашата надеждност като кредитоискател?

Винаги попълвайте вярна информация, когато кандидатствате за кредит. Плащайте навремезадълженията си по всички кредити. Всяко забавяне или пропуск на вноска влошава Вашата кредитна оценка. Колкото по-голямо е закъснението, толкова по- негативен ефект има върху кредитната Ви оценка. Преценете разумно своите финансови възможности, преди да кандидатствате за кредит. Ако вече изпитвате затруднение да погасявате редовно активните си задължения, кандидатстването за нов/ допълнителен кредит не е решение.

Потърсете възможност да обедините текущите си кредити и намалите месечната вноска по тях. Дори редовното плащане на битови сметки и наем за жилище има значение.

Постояннните доходи и високи осигуровки също са важен критерий, който определя Вашата кредитна оценка.

КРЕДИТНА SCORIFY ОЦЕНКА

Още