Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Как да направим online справка в кредитния регистър за длъжници

Как да направим online справка в кредитния регистър за длъжници

Онлайн справката в кредитния регистър за длъжници (или Централния кредитен регистър (ЦКР), както е официалното му наименование) е полезно действие.

Благодарение на него може да проверите своята кредитна история и дали понастоящем дължите връщане на заеми на банкови и небанкови финансови институции. Ако трябва – и да използвате получената информация, за да изградите система за тяхното погасяване.

Но всичко това е следствие на основния въпрос – как точно длъжниците да направят проверка?

Как се прави online справка в кредитния регистър за длъжници

Българската народна банка (БНБ), която поддържа тази система, предоставя възможността да се направи справка в нея през сайта ѝ.

Тази процедура не е сложна.

Първо се снабдете от доставчиците на удостоверителни услуги в България с квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), в който се съдържа Вашето ЕГН.

След това влезте на сайта на Банката и следвайте стъпките там:

Как да стигнете до страницата за справка в регистъра за длъжници

 

Започнете, като отворите www.bnb.bg. След това изберете в изброената последователност следните опции от различните менюта на сайта:

1. „Регистри и услуги“ - намира се в хоризонталната лента с менюта на заглавната страница;

2. „Електронни административни услуги“ - ще я откриете в полето вляво на страницата, която ще се зареди;

3. „Информация за кредитна задлъжнялост“ - намира се в същото поле като „Електронни административни услуги“;

4. „Подаване на заявление за информация от ЦКР“ - ще го забележите вдясно на екрана си.

След последния клик идва моментът, в който трябва да се идентифицирате със своя КУКЕП.

Как се попълва заявлението

След като се идентифицирате, остават само две стъпки, за да подадете заявлението за справка за Вашите задължения.

Първата от тях е да впишете личните си данни в заредилата се форма. Важното тук е да знаете, че трябва задължително да попълните полетата, отбелязани със звездичка. Имайте предвид и че ако натиснете иконката под формата на четка вдясно от реда, тя ще изтрие цялата информация, която сте вписали в него.

Заплащане на такса

Ако сте съгласни да получите доклада от проверката в 14-дневен срок, услугите на БНБ са безплатни. Длъжниците, които искат по-скоро да се сдобият с информацията, обаче е нужно да заплатят такса. Това се прави при подаване на заявлението. Системата автоматично ще Ви отведе към страница за плащане, преди да завършите процедурата.

Цената е както следва:

• 10 лв. – за срок до 4 ч.;

• 5 лв. – за срок до 24 ч.;

• 1 лв. – за срок до 7 работни дни.

Заключение

Онлайн справката в регистъра за длъжници е удобна и полезна опция. Но не спирайте само до чистата информираност. Използвайте данните от нея, за да внесете ред в личните си финанси.

За това е особено полезно едно от най-важните им приложения – изготвянето на кредитни оценки от анализатор. Благодарение на тях ще сте наясно с реалните шансове да получите заем.Още