Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Има ли връзка между текущата Ви кредитна оценка и параметрите, които ще Ви предложат институциите за ипотечен кредит?

Има ли връзка между текущата Ви кредитна оценка и параметрите, които ще Ви предложат институциите за ипотечен кредит?

Има ли връзка между текущата Ви кредитна оценка и параметрите, които ще Ви предложат институциите за ипотечен кредит?

Да, има връзка. Добрата кредитна оценка би Ви осигурила по-благоприятни финансови параметри по ипотечен заем. За да видите нагледно, ще Ви дам пример. Лице с добра кредитна оценка може да получи вноска 900 лв. за 30 години, а лице с лоша кредитна оценка може да получи за същия период вноска от 1100 лв. За период от 30 години, единият кредитополучател ще върне 324 000 лв., а другият кредитополучател- 396 000 лв. 

Само защото едното лице е плащало навреме своите месечни задължения към финансови институции спестява 72 000 лв. в дългосрочен план. Поради това е важно да следите редовно своята кредитна оценка, ако възнамерявате да предприемете такава важна стъпка, като закупуване на жилище.

КРЕДИТНА SCORIFY ОЦЕНКА

Още