Разбери повече за кредитната оценка

Назад

Ако веднъж влошите кредитната си оценка какви стъпки може да предприемете, за да я подобрите?

Ако веднъж влошите кредитната си оценка какви стъпки може да предприемете, за да я подобрите?

Ако веднъж влошите кредитната си оценка какви стъпки може да предприемете, за да я подобрите?

Добрата новина е, че това е възможно и напълно поправимо. Първо трябва да възстановите контрол върху текущите си задължения. Ако нямате възможност да ги погасите изцяло, най- добре е да се договорите с всяка една институция, но задължително трябва да покажете ангажираност, че желаете да погасите кредитите си в най-кратки срокове. Много е важно да държите контакт със своите кредитори. По този начин може да избегнете начисляването на допълнителни такси за събиране на самата институция или на ЧСИ /частен съдебен изпълнител/.

Заяви своята пълна кредитна оценка изцяло онлайн чрез Scorify

Още